HOUSE

Vocal: Kaori TAKEDA
Piano, Violin, Reed Organ, Kalimba: Umitaro ABE

1st Violin: Kumiko Kasugai
2nd Violin: Rie Kodera
Viola: Megumi Kasugai
Cello: Kazune Koshikawa
Clarinet: Kensuke Shintani
Guitar, Harp, Banjo, Musical Saw: Hirofumi Nakamura

September, 2023